Czym jest miłość?

Czym jest miłość?

Miłość jest specyficznym rodzajem relacji międzyludzkiej, który trudno jest jednoznacznie zdefiniować i wyjaśnić. W inny sposób odbierają to uczucie zakochane osoby, a w inny naukowcy. Wiele osób twierdzi, że jest to po prostu zachodząca w organizmie reakcja chemiczna. Co to jest miłość i w jaki sposób wpływa na ciało, zdrowie oraz samopoczucie człowieka?

Jak można zdefiniować miłość?

Miłość nie posiada jednej, klarownej definicji. Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest miłość, można sięgnąć do słownika języka polskiego. Według tego źródła miłość to głębokie uczucie do drugiej osoby, powiązane najczęściej z pożądaniem. To również silna więź łącząca ze sobą ludzi bliskich sobie. Miłość można zdefiniować także w następujący sposób – to poczucie silnej więzi z czymś, co stanowi dla danej osoby ogromną wartość. Określa się tak też duże zainteresowanie czymś, co sprawia przyjemność. To czyjś obiekt westchnień, uczuć i pragnień.

Czym jest miłość
Czym jest miłość / unsplash.com / Saiph Muhammad

Miłością nazywa się również pożycie seksualne. Warto zaznaczyć, że nie musi ona być jedynie uczuciem, ale także postawą lub zachowaniem. Tym aspektem zajmują się przede wszystkim filozofowie, socjologowie oraz religioznawcy. W chrześcijaństwie miłość uchodzi za największą i najważniejszą cnotę i sens życia człowieka. Samo słowo „miłość” już w tekstach pochodzących z okresu XIV i XV wieku określało litość i miłosierdzie. Zmieniło się więc nieco jego znaczenie. Rzeczownik ten pochodził od prawosławnego wyrażenia oznaczającego właśnie litość. Także przymiotnik „miły” był zarezerwowany dla osób godnych litości. Pojęcie miłości jest więc niejednoznaczne i można wyróżnić kilka jej typów.

Czym jest prawdziwa miłość?

Wiele osób, szczególnie w młodym wieku, zadaje sobie pytanie, czym jest prawdziwa miłość. Uczucie to stanowi od lat natchnienie dla poetów, artystów i malarzy. Dzięki niemu powstały liczne wiersze czy piosenki. To motyw przewodni sztuk, filmów oraz książek. Jak już wspomniano wcześniej, można wyróżnić kilka rodzajów miłości, np. romantyczną czy też nieszczęśliwą. Większość osób dąży do tego, by usłyszeć w swoim życiu od kogoś „kocham Cię”. Choć przychodząc na świat nikt jeszcze nie wie co to jest miłość, najczęściej doświadcza tego uczucia od pierwszych dni życia. Na początku pochodzi ono od rodziców oraz ewentualnie innych członków rodziny. To właśnie do nich kierowane są na ogół pierwsze wyznania miłości. Z czasem uczucie to zyskuje nowe znaczenie i przybiera wymiar romantyczny. Niektórzy wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia, inni uważają, że ona nie istnieje.

Miłość - co to jest
Miłość – co to jest / unsplash.com / Shaira Dela Peña

Pewne jest jednak, że głęboka miłość wywodzi się najczęściej z zakochania. Wśród objawów tego zjawiska można wymienić niewyjaśnione poczucie wyjątkowości drugiej osoby, trudności z koncentracją, uśmiech, który nie schodzi z twarzy i popularne „motyle w brzuchu”. Uczucie jest na początku najbardziej gwałtowne i potrzebuje nieco czasu, by zamienić się w prawdziwą, głęboką miłość. Przeżywa się wtedy całe spektrum skrajnych emocji, w tym śmiech, nieopanowaną radość, łzy, wzruszenie, troskę, smutek i żal. Prawdziwe uczucie można rozpoznać po tym, że trwa ono mimo pojawiających się niedogodności.

Jak odróżnić miłość od zakochania?

Ludzie dopiero rozpoczynający relację często określają swój stan zakochania miłością. Nie jest to dokładne określenie, bowiem zakochanie jest dopiero początkowym etapem miłości, który później może stać się silną więzią między dwojgiem ludzi. Na miłość składają się trzy elementy – namiętność, intymność i zaangażowanie.

W czasie zakochania to właśnie pierwszy z tych czynników bierze górę i nierzadko przysłania całą resztę. Zakochanie jest związane z chemią i z reakcjami chemicznymi zachodzącymi w ciele. W tym okresie następuje wzrost poziomu serotoniny, fenyloetyloaminy oraz dopaminy. Wpływa to na nasilenie emocji i reakcji fizjologicznych organizmu. Osoby chcące dowiedzieć się czym jest miłość, muszą mieć na uwadze, że nie jest ona tożsama z samym zakochaniem.

Czy da się zdefiniować miłość?

Miłość jest zjawiskiem niejednoznacznym, dlatego trudno je dokładnie zdefiniować. Może to być silna więź między dwiema osobami lub duże zainteresowanie czymś sprawiającym przyjemność. Istnieje także kilka różniących się od siebie rodzajów miłości.

Czym jest prawdziwa miłość?

Osoby chcące dowiedzieć się, czym jest prawdziwa miłość, muszą mieć na uwadze, że nie w każdym przypadku objawy tego uczucia będą takie same. Miłość rodzicielska przejawia się w trosce i zainteresowaniu dzieckiem, natomiast romantyczna wymaga zaangażowania, namiętności i intymności. Nie jest ona tożsama z zakochaniem.

Kiedy zakochanie przeradza się w miłość?

Zakochanie jest pierwszym krokiem prowadzącym do miłości. Na początku dwie osoby odczuwają najbardziej gwałtowne emocje, a górę bierze namiętność. Jeśli uda im się połączyć to z zaangażowaniem i trwać przy sobie mimo trudności, można uznać, że to sygnał świadczący o prawdziwej miłości.

Dlaczego zakochanie wiąże się z gwałtownymi emocjami?

W okresie zakochania nad organizmem przejmują kontrolę hormony, takie jak serotonina, fenyloetyloamina oraz dopamina. Wpływają one na nasilenie emocji i reakcji fizjologicznych organizmu. To stan naturalny utrzymujący się na samym początku relacji.

Leave a Reply

Required fields are marked *